FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH Kỹ thuật và thiết bị công nghiệp MTA Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 03/02/2023 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Quạt trần công nghiệp HVLS, Ống công nghiệp, Bánh xe công nghiệp, Hệ thống điện trở nhiệt, Thiết bị công nghiệp khác Lượt truy cập: 23,486 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.5m
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.5m

Giá: 55,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 2.5m (8ft)
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 2.5m (8ft)

Giá: 32,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 4.5m
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 4.5m

Giá: 50,900,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 7.2m (24ft)
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 7.2m (24ft)

Giá: 68,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 2.5m (8ft) - 2nd
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 2.5m (8ft) - 2nd

Giá: 32,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 3.6m (12ft) - 2nd
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 3.6m (12ft) - 2nd

Giá: 39,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 4.5m (15ft)
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 4.5m (15ft)

Giá: 50,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.8m (19ft)
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.8m (19ft)

Giá: 63,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 4.2m (14ft) - 2nd
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 4.2m (14ft) - 2nd

Giá: 41,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.2m (17ft) - 2nd
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.2m (17ft) - 2nd

Giá: 53,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 3.0m (10ft) - 2nd
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 3.0m (10ft) - 2nd

Giá: 34,900,000 VND

Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.5m (18ft)
Quạt trần công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.5m (18ft)

Giá: 55,900,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.2m (17ft) - 2nd
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 5.2m (17ft) - 2nd

Giá: 53,900,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 6.7m (22ft) - 3rd
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 6.7m (22ft) - 3rd

Giá: 165,000,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 7.2m (24ft) - 2nd
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 7.2m (24ft) - 2nd

Giá: 68,900,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 6.1m (20ft) - 2nd
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS - MTA TECH 6.1m (20ft) - 2nd

Giá: 65,900,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS 6.7m (22ft) - MTA Tech
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS 6.7m (22ft) - MTA Tech

Giá: 165,000,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS 6.2m (20ft) - MTA Tech
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS 6.2m (20ft) - MTA Tech

Giá: 162,800,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS 7.2m (24ft) - MTA tech
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS 7.2m (24ft) - MTA tech

Giá: 169,400,000 VND

Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS 3.0m (10ft) - MTA Tech
Quạt công nghiệp cánh lớn HVLS 3.0m (10ft) - MTA Tech

Giá: 96,800,000 VND