FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH chứng nhận và kiểm định Kena Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Phòng Ngày tham gia: 11/05/2021 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: bảo hộ sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký mã vạch, tư vấn hệ thống iso Lượt truy cập: 42,995 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Công bố hợp quy khẩu trang kháng khuẩn
Công bố hợp quy khẩu trang kháng khuẩn

Giá: Liên hệ

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng
Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giá: Liên hệ

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018
Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Giá: Liên hệ

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro ISO 9001 – Tư vấn ISO tại Hải Phòng
Khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro ISO 9001 – Tư vấn ISO tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Mã số mã vạch vật phẩm là gì?
Mã số mã vạch vật phẩm là gì?

Giá: Liên hệ

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hải Phòng
Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Thủ tục công bố hợp quy chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng
Thủ tục công bố hợp quy chất lượng sản phẩm tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Hải Phòng
Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Hải Phòng
Dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hải Phòng
Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng
Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hải Phòng
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Dịch vụ đăng ký thương hiệu sản phẩm tại Hải Phòng
Dịch vụ đăng ký thương hiệu sản phẩm tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo độc quyền tại Hải Phòng
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo độc quyền tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Dịch vụ đăng ký logo tại Hải Phòng
Dịch vụ đăng ký logo tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ

Dịch vụ công bố hợp chuẩn tại Hải Phòng
Dịch vụ công bố hợp chuẩn tại Hải Phòng

Giá: Liên hệ