FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần công nghiệp SHM Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 12/11/2019 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Cầu trục, Cẩu trục, cổng trục, Pa lăng, tời điện Lượt truy cập: 39,808 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Pa lăng xích điện ELK 2 tấn có di chuyển ngang HKDM0201S
Pa lăng xích điện ELK 2 tấn có di chuyển ngang HKDM0201S

Giá: 19,500,000 VND

Pa lăng xích điện ELK 2 tấn có di chuyển HKDM0202S (2 nhánh xích, tốc độ chậm)
Pa lăng xích điện ELK 2 tấn có di chuyển HKDM0202S (2 nhánh xích, tốc độ chậm)

Giá: 23,000,000 VND

Pa lăng xích điện ELK 3 tấn có di chuyển ngang HKDM0301S
Pa lăng xích điện ELK 3 tấn có di chuyển ngang HKDM0301S

Giá: 25,000,000 VND

Pa lăng xích điện ELK 3 tấn có di chuyển ngang HKDM0302S
Pa lăng xích điện ELK 3 tấn có di chuyển ngang HKDM0302S

Giá: 26,000,000 VND

Pa lăng xích điện ELK 5 tấn có di chuyển ngang HKDM0502S
Pa lăng xích điện ELK 5 tấn có di chuyển ngang HKDM0502S

Giá: 31,500,000 VND

Pa lăng xích điện ELK 7.5 tấn có di chuyển ngang HKDM07503S
Pa lăng xích điện ELK 7.5 tấn có di chuyển ngang HKDM07503S

Giá: 51,000,000 VND

Pa lăng xích điện ELK 10 tấn có di chuyển ngang HKDM1004S
Pa lăng xích điện ELK 10 tấn có di chuyển ngang HKDM1004S

Giá: 72,000,000 VND

Tời điện mini 100-200kg cáp 12m, 30m dùng điện 1 pha 220v PA200
Tời điện mini 100-200kg cáp 12m, 30m dùng điện 1 pha 220v PA200

Giá: 1,600,000 VND

Tời điện mini PA300, tải trọng nâng 150-300kg cáp 12m, 30m dùng điện 1 pha 220v
Tời điện mini PA300, tải trọng nâng 150-300kg cáp 12m, 30m dùng điện 1 pha 220v

Giá: 1,800,000 VND

Tời điện mini PA400 tải trọng nâng 200/ 400kg chiều cao nâng 12m, 30m, dùng điện 1 pha 220v
Tời điện mini PA400 tải trọng nâng 200/ 400kg chiều cao nâng 12m, 30m, dùng điện 1 pha 220v

Giá: Liên hệ

Pa lăng xích điện ELK Kaidao 7.5 tấn cố định (Mã hiệu HKD07503S)
Pa lăng xích điện ELK Kaidao 7.5 tấn cố định (Mã hiệu HKD07503S)

Giá: Liên hệ

Pa lăng xích điện ELK Kaidao 10 tấn cố định (Mã hiệu HKD1004S)
Pa lăng xích điện ELK Kaidao 10 tấn cố định (Mã hiệu HKD1004S)

Giá: Liên hệ

Pa lăng xích điện ELK kaodai 500kg loại cố định: HKD00501S
Pa lăng xích điện ELK kaodai 500kg loại cố định: HKD00501S

Giá: 9,500,000 VND

Pa lăng xích điện ELK kaodai 1 tấn loại cố định HKD0101S
Pa lăng xích điện ELK kaodai 1 tấn loại cố định HKD0101S

Giá: 11,000,000 VND

Pa lăng xích điện ELK Kaidao 2 tấn cố định loại 1 đường xích HKD0201S (tốc độ nhanh)
Pa lăng xích điện ELK Kaidao 2 tấn cố định loại 1 đường xích HKD0201S (tốc độ nhanh)

Giá: Liên hệ

Pa lăng xích điện ELK Kaidao 2 tấn cố định loại 2 đường xích HKD0202S (tốc độ chậm)
Pa lăng xích điện ELK Kaidao 2 tấn cố định loại 2 đường xích HKD0202S (tốc độ chậm)

Giá: Liên hệ

Pa lăng xích điện ELK Kaidao 3 tấn cố định HKD0302S
Pa lăng xích điện ELK Kaidao 3 tấn cố định HKD0302S

Giá: 17,000,000 VND

Pa lăng xích điện ELK Kaidao 5 tấn cố định (Mã hiệu HKD0502S)
Pa lăng xích điện ELK Kaidao 5 tấn cố định (Mã hiệu HKD0502S)

Giá: 28,000,000 VND

Pa lăng xích điện ELK 500kg có di chuyển ngang HKDM00501S
Pa lăng xích điện ELK 500kg có di chuyển ngang HKDM00501S

Giá: 13,000,000 VND

Pa lăng xích điện ELK 1 tấn có di chuyển ngang HKDM0101S
Pa lăng xích điện ELK 1 tấn có di chuyển ngang HKDM0101S

Giá: 15,000,000 VND