FREE

Hồ sơ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Thái Nguyên Ngày tham gia: 14/06/2019 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Phân hữu cơ sinh học NTT , Phân hữu cơ khoáng NTR1, Phân hữu cơ khoáng NTR2 Lượt truy cập: 9,163 Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Fax:
Website: http://tuaf.edu.vn/
Hình thức hoạt động: Viện- trường, cơ quan nghiên cứu
Sản phẩm chính: Phân hữu cơ sinh học NTT , Phân hữu cơ khoáng NTR1, Phân hữu cơ khoáng NTR2
Số nhân viên: 0