FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Đại Nghĩa Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Thái Bình Ngày tham gia: 22/10/2018 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: máy cấy lúa sử dụng động cơ điện, máy cấy lúa không sử dụng động cơ điện, mô hình máy bay phun thuốc trừ sâu Lượt truy cập: 53,232 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm

Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ có tích hợp bón phân tự động - 4H-BP24
Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ có tích hợp bón phân tự động - 4H-BP24

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ có tích hợp bón phân tự động - 4H-BP22
Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ có tích hợp bón phân tự động - 4H-BP22

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ có tích hợp bón phân tự động - 4H-BP20
Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ có tích hợp bón phân tự động - 4H-BP20

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện loại 6 hàng cấy - 6H- ĐC24
Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện loại 6 hàng cấy - 6H- ĐC24

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện loại 6 hàng cấy - 6H- ĐC22
Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện loại 6 hàng cấy - 6H- ĐC22

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện loại 6 hàng cấy - 6H- ĐC20
Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện loại 6 hàng cấy - 6H- ĐC20

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 6 hàng cấy - 6H20
Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 6 hàng cấy - 6H20

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 4 hàng cấy - 4H26
Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 4 hàng cấy - 4H26

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 4 hàng cấy - 4H22
Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 4 hàng cấy - 4H22

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 4 hàng cấy - 4H20
Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 4 hàng cấy - 4H20

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 4 hàng cấy - 4H18
Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 4 hàng cấy - 4H18

Giá: Liên hệ

Máy bay điều khiển từ xa phun thuốc bảo vệ thực vật
Máy bay điều khiển từ xa phun thuốc bảo vệ thực vật

Giá: Liên hệ

Máy bay phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa
Máy bay phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa Đại Nghĩa
Máy cấy lúa Đại Nghĩa

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ có tích hợp bón phân tự động - 4H-BP18
Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ có tích hợp bón phân tự động - 4H-BP18

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện loại 6 hàng cấy - 6H- ĐC18
Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện loại 6 hàng cấy - 6H- ĐC18

Giá: Liên hệ

Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 6 hàng cấy - 6H18
Máy cấy lúa không dùng động cơ loại 6 hàng cấy - 6H18

Giá: Liên hệ