FREE

Hồ sơ

Toppla ABS HEDP Plastic Locker Manufacturer Co., Ltd Quốc gia: Trung Quốc Tỉnh thành: Hồ Bắc Ngày tham gia: 18/09/2018 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: plastic locker, plastic cabinet, storage cabinet, storage locker Lượt truy cập: 33,497 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Toppla ABS HEDP Plastic Locker Manufacturer Co., Ltd
Quốc gia: Trung Quốc
Tỉnh thành: Hồ Bắc
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: No.31, HouShanTou Road, ShenQing Industrial Area, GuanKou Town, JiMei District, Xiamen City, China
Website: http://www.topplalocker.com
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính: plastic locker, plastic cabinet, storage cabinet, storage locker
Số nhân viên: 0