FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Phòng Ngày tham gia: 18/07/2017 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: bột CaCO3 nặng, bột CaCO3 nhẹ, CaO, Ca(OH)2, bột CaCO3 tráng phủ stearic acid Lượt truy cập: 60,908 Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Hải Phòng
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Fax:
Website: www.minhduc-caco3.com
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính: bột CaCO3 nặng, bột CaCO3 nhẹ, CaO, Ca(OH)2, bột CaCO3 tráng phủ stearic acid
Số nhân viên: 0