FREE

Hồ sơ

Công ty dịch vụ viễn thông Minh Thành Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 08/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 195,767 Xem thêm Liên hệ

Phần mềm quản lý điện thoại

Ngày đăng: 24/10/2012

Mã sản phẩm: MS428/02

Liên hệ

Xuất xứ: Singapore

Bảo hành: Liên hệ trực tiếp

Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

Đóng gói:

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Mô tả phần mềm quản lý điện thoại

+ Cho phép theo dõi các cuộc gọi của hệ thống máy lẻ trong Tổng đài.

+ Thông báo ngày, giờ, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số máy lẻ gọi, gọi cho số máy nào, tổng thời gian cuộc gọi và giá tiền của cuộc gọi đó.

+ Cho phép in bill cho một số máy lẻ bất kỳ ở bất kỳ thời điểm nào mà bạn cần kiểm tra. Trong bill cho bạn thấy toàn bộ cuộc gọi của số máy lẻ đó và tổng số tiền mà số máy lẻ đó đã gọi trong thời gian kiểm tra.

+ Cho phép in thống kê của một máy lẻ cũng như một nhóm máy lẻ.

+ Cho phép kiểm tra một đường thuê bao gọi đi những số nào, cũng có thể kiểm tra một số máy nào đó được gọi từ Công ty bạn được gọi từ số nào và gọi bao nhiêu lần trong khoảng thời gian nào đó.

+ Cho phép quản lý cuộc gọi của mỗi thành viên thông qua mã cá nhân (code ).

+ Cho phép kiểm tra cuộc gọi của mỗi người thông qua mã cá nhân của họ.

Khi bạn giao cho nhân viên của bạn mỗi người một mã để thực hiện việc gọi ra ngoài, người đó sẽ dùng mã của mình mỗi khi thực hiện cuộc gọi. Không cần phải goi bằng máy của người đó. Có thể gọi bằng bất kỳ máy nào để thực hiện cuộc gọi, nhưng cuộc gọi đó sẽ được thống kê vào đúng mã của ngưòi đó.Mỗi khi bạn cần kiểm tra cuộc gọi

của một thành viên nào đó, bạn chỉ việc gọi tên của mã đó. Và bạn có thống kê toàn bộ cuộc gọi của người đó.
Việc dùng mã để gọi ra ngoài con tránh được tình trạng khách của Công ty bạn đến và dùng điện thoại gọi mà vì vấn đề tế nhị, bạn không tiện nhắc nhở.