FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH thương mại dịch vụ giải pháp ESTI Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 28/02/2017 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm Lượt truy cập: 52,965 Xem thêm Liên hệ

Hóa chất Trung Quốc

Ngày đăng: 08/11/2018

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: liên hệ

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng

Đóng gói: liên hệ

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Esti. chuyên cung cấp các mặt hàng hóa chất tinh khiết sử dụng trong thí nghiệm, nghiên cứu.

No. Product Name Formula Quy Cách
1 1,1,1-Trichloroethane   CP500ml
2 1,10-Phenanthroline C12H8N2.H2O AR5g
3 1,2-Dichloroethane CH2ClCH2Cl AR500ml
4 1,4-Dioxane (C2H4)2O2 AR500ml
5 1-Naphthol C10H8O AR25g
6 2-Butanone C4H8O AR500ml
7 2-Naphthol C10H7OH AR100g
8 5-Sulfosalicylic acid C7H6O6S·2H2O AR100g
9 8-Hydroxyquinoline C9H7NO AR25g
10 Acetaldehyde 40% CH3CHO AR500ml
11 Acetic acid glascial CH3COOH AR500ml
12 Acetone CH3COCH3 AR500ml
13 Acetonitrile CH3CN AR500ml
14 Alizarin red C14H8O4 IND25g
15 Aluminium nitrate Al(NO3)3·9H2O AR500g
16 Aluminium oxide Al2O3 AR500g
17 Aluminium powder 200 Al AR500g
18 Aluminium sheet Al CP250g
19 Aluminium sulfate octadecahydrate Al2(SO4)3·18H2O AR500g
20 Aluminum chloride hexahydrate AlCl3·6H2O AR500g
21 Aluminum hydroxide Al(OH)3 AR500g
22 Aminobenzensulfonic acid(A.sulfanilic) C6H7NO3S AR100g
23 Ammonia solution NH3 AR500ml
24 Ammonium acetate CH3COONH4 AR500g
25 Ammonium aluminium sulphate NH4AlSO4 AR500g
26 Ammonium carbonate (NH4)2CO3 AR500g
27 Ammonium chloride NH4Cl AR500g
28 Ammonium citrate tribasic C6H17N3O7 AR500g
29 Ammonium dihydrogen phosphate NH4H2PO4 AR500g
30 Ammonium ferric citrate FeC6H5O7.NH4OH;C6H10FeNO8 AR500g
31 Ammonium fluoride  NH4F AR250g
32 Ammonium hydrogen carbonate NH4HCO3 AR500g
33 Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O AR500g
34 Ammonium iron(Ⅲ)sulfate dodecahydrate NH4Fe(SO4)2•12H2O AR500g
35 Ammonium molybdate (NH4) 6Mo7O24·4H2O AR500g
36 Ammonium nitrate NH4NO3 AR500g
37 Ammonium oxalate (NH4)2C2O4 AR500g
38 Ammonium persulfate (NH4)2S2O8 AR500g
39 Ammonium phosphate (NH4)3PO4 AR500g
40 Ammonium sulfate (NH4)2SO4 AR500g
41 Ammonium thiocyanate (Am sulfocyanua) NH4SCN AR500g
42 Aniline C6H5NH2 AR500g
43 Antimony Potassium tartarat C8H4K2O12Sb2.3H2O AR500g
44 Barium carbonate BaCO3 AR500g
45 Barium chloride dihydrate BaCl2·2H2O AR500g
46 Barium hydroxide Ba(OH)2.8H2O AR500g
47 Barium nitrate Ba(NO3)2 AR500g
48 Barium sulfate BaSO4 AR500g
49 Benzaldehyde C6H5CHO AR500ml
50 Benzene C6H6 AR500ml
51 Benzoic acid C6H5COOH AR250g
52 Benzyl alcohol C7H8O AR500ml
53 Bismuth nitrate Bi(NO3)3.5H2O AR500g
54 Bismuth oxide Bi2O3 AR250g
55 Boric acid H3BO3 AR500g
56 Bromocresol green C21H14O5Br4S IND10g
57 Bromocresol purple C21H16Br2O5S IND10g
58 Bromophenol blue C19H10O5Br4S IND25g
59 Bromothymol blue C27H28Br2O5S IND10g
60 Bromothymol blue C27H28Br2O5S IND25g
61 Butyraldehyde C4H8O CP500ml
62 Cadmium chloride CdCl2·2 H2O AR100g
63 Cadmium nitrate Cd(NO3)2·4H2O AR100g
64 Cadmium oxide CdO AR250g
65 Cadmium sulfate CdSO4 AR100g
66 Calcium acetate Ca(CH3COO)2 AR250g
67 Calcium carbonate CaCO3 AR500g
68 Calcium chloride anhydrous CaCl2 AR500g
69 Calcium chloride dihydrate CaCl2.2H2O AR500g
70 Calcium dihydrogen phosphate Ca(H2PO4)2·H2O AR500g
71 Calcium fluoride CaF2 AR500g
72 Calcium hydroxide Ca(OH)2 AR500g
73 Calcium nitrate Ca(NO3)2·4H2O AR500g
74 Calcium oxide CaO AR500g
75 Calcium phosphate Ca3(PO4)2 AR500g
76 Calcium sulfate anhydrous CaSO4 AR250g
77 Carbon disulfide CS2 AR500ml
78 Charcoal active(powder) (Than hoạt tính) C AR500g
79 Chromic anhydride(Chromium trioxide) CrO3 AR500g
80 Chromium III chloride CrCl3 AR500g
81 Citric acid monohydrate C6H8O7 AR500g
82 Cobalt nitrate hexahydrate Co(NO3)2·6H2O AR100g
83 Cobalt(Ⅱ) chloride hexahydrate CoCl2·6H2O AR100g
84 Cobaltous sulfate heptahydrate CoSO4·7H2O AR100g
85 Congo red C32H22N6Na2O6S2 AR25g
86 Copper nitrate Cu(NO3)2 AR500g
87 Copper powder Cu AR500g
88 Copper(Ⅰ) chloride CuCl AR500g
89 Copper (II) chloride dihydrate CuCl2.2H2O AR 500g
90 Copper(Ⅱ)oxide powder CuO AR500g
91 Copper(II)sulfate pentahydrate CuSO4·5H2O AR500g
92 Cresol red   IND25g
93 Crystal violet C25H30ClN3 IND25g
94 Cupric acetate Cu(CH3COO)2 AR500g
95 Cupric sulfate anhydrous CuSO4 AR500g
96 Cyclohexane C6H12 AR500ml
97 Cyclohexanol C6H12O AR500ml
98 Dextrin (C6H10O5)n.H2O AR500g
99 Dichloromethane CH2Cl2 AR500ml
100 Diethanolamine C4H11NO2 AR500ml
101 Diethylene glycol HOCH2CH2OCH2CH2OH AR500ml
102 Dimethylglyoxime C4H8N2O2 AR25g
103 Diphenylamine C12H11N AR100g
104 di-Potassium hydrogen phosphate K2HPO4·3H2O AR500g
105 Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate Na2HPO4·12H2O AR500g
106 Disodium tetraborate decahydrate Na2B4O7·10H2O AR500g
107 Ethanol C2H5OH AR500ml
108 Ethanolamine HOCH2CH2NH2 AR500ml
109