FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH thiết bị & công nghệ Hải Anh Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 16/08/2016 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Thiết bị kiểm nghiệm, Thiết bị Y tế, Thiết bị môi trường, Hóa chất kiểm nghiệm, Dịch vụ sửa chữa Lượt truy cập: 738,625 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm

Tủ lạnh trữ máu 500 lít KIRSCH BL 520 Pro-Active
Tủ lạnh trữ máu 500 lít KIRSCH BL 520 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trữ máu 280 lít KIRSCH BL 300 Pro-Active
Tủ lạnh trữ máu 280 lít KIRSCH BL 300 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trữ máu 170 lít KIRSCH BL 176 Pro-Active
Tủ lạnh trữ máu 170 lít KIRSCH BL 176 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trữ máu 280 lít KIRSCH BL 300 Ultimate
Tủ lạnh trữ máu 280 lít KIRSCH BL 300 Ultimate

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trữ máu 95 lít KIRSCH BL 100 Pro Active
Tủ lạnh trữ máu 95 lít KIRSCH BL 100 Pro Active

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trữ máu 500 lít KIRSCH BL 520 Ultimate
Tủ lạnh trữ máu 500 lít KIRSCH BL 520 Ultimate

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trữ máu 700 lít KIRSCH BL 720 Ultimate
Tủ lạnh trữ máu 700 lít KIRSCH BL 720 Ultimate

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 170 lít KIRSCH Froster BL 178 Pro-Active
Tủ đông trữ huyết tương 170 lít KIRSCH Froster BL 178 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 170 lít KIRSCH Froster BL 180 Pro-Active
Tủ đông trữ huyết tương 170 lít KIRSCH Froster BL 180 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 300 lít KIRSCH Froster BL 330 Pro-Active
Tủ đông trữ huyết tương 300 lít KIRSCH Froster BL 330 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 500 lít KIRSCH Froster BL 530 Pro-Active
Tủ đông trữ huyết tương 500 lít KIRSCH Froster BL 530 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 700 lít KIRSCH Froster BL 730 Pro-Active
Tủ đông trữ huyết tương 700 lít KIRSCH Froster BL 730 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 650 lít KIRSCH Froster BL 650 Pro-Active
Tủ đông trữ huyết tương 650 lít KIRSCH Froster BL 650 Pro-Active

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 300 lít KIRSCH Froster BL 330 Ultimate
Tủ đông trữ huyết tương 300 lít KIRSCH Froster BL 330 Ultimate

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 500 lít KIRSCH Froster BL 530 Ultimate
Tủ đông trữ huyết tương 500 lít KIRSCH Froster BL 530 Ultimate

Giá: Liên hệ

Tủ đông trữ huyết tương 700 lít KIRSCH Froster BL 730 Ultimate
Tủ đông trữ huyết tương 700 lít KIRSCH Froster BL 730 Ultimate

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trữ máu 700 lít KIRSCH BL 720 Pro Active
Tủ lạnh trữ máu 700 lít KIRSCH BL 720 Pro Active

Giá: Liên hệ

Máy ly tâm lạnh tâm tốc độ cao HERMLE Z 216 MK
Máy ly tâm lạnh tâm tốc độ cao HERMLE Z 216 MK

Giá: Liên hệ

Máy ly tâm đa năng HERMLE Z 287 A
Máy ly tâm đa năng HERMLE Z 287 A

Giá: Liên hệ

Máy ly tâm lạnh thể tích lớn HERMLE ZK 496
Máy ly tâm lạnh thể tích lớn HERMLE ZK 496

Giá: Liên hệ