FREE

Hồ sơ

Công ty Baralgae Quốc gia: Israel Tỉnh thành: Moshav Ein Habsor 8540500 Ngày tham gia: 01/11/2023 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Vi tảo làm thức ăn nuôi trồng thủy sản, Vi tảo dùng cho cả ngành hóa mỹ phẩm Lượt truy cập: 1,373 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty Baralgae
Quốc gia: Israel
Tỉnh thành: Moshav Ein Habsor 8540500
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: BarAlgae Kibbutz Gan Shmuel M.P. Hefer 3881000, Israel
Fax:
Website: https://www.baralgae.com/
Hình thức hoạt động: Nhà phân phối/ bán sỉ, Nhà máy/ Sản xuất
Sản phẩm chính: Vi tảo làm thức ăn nuôi trồng thủy sản, Vi tảo dùng cho cả ngành hóa mỹ phẩm
Số nhân viên: 0