FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần phát triển công nghệ ACMan Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 08/11/2021 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử, Phần mềm Quản lý bán hàng, Phần mềm Quản lý nhà hàng, Phần mềm Quản lý khách sạn Lượt truy cập: 3,805 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Phần mềm quản lý khách sạn- ACMan 9.1 Hotel

Ngày đăng: 08/11/2021

Liên hệ

Xuất xứ: Khác

Bảo hành: liên hệ

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng

Đóng gói: liên hệ

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Phần mềm quản lý khách sạn- ACMan 9.1 Hotel được sử dụng công nghệ tiên tiến trên nền điện toán đám mây dữ liệu Online, lập trình trên giải pháp tổng thể, sử dụng đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Ngôn ngữ thứ 3 tùy biến được dịch theo nhu cầu quản trị), tích hợp hóa đơn điện tử, tích hợp phần mềm kế toán và các gói phần mềm khác nền tảng cho giải pháp ERP Quản trị doanh nghiệp.

Phần mềm nhà hàng ACMan 9.1 Hotel quản lý hệ thống phòng, Menu hàng hóa dịch vụ, Quản lý lưu trú, Quản lý gửi đồ, Ứng dụng hóa đơn, hóa đơn điện tử trong bán hàng; Quản lý chặt chẽ hệ thống thu ngân; Công nợ phải thu; Công nợ phải trả; Các khoản chi phí; Quản lý quyết toán thu ngân hàng ngày; Quản lý kho; Tích hợp với hệ thống kế toán đảm bảo quản lý toàn bộ hoạt động của khách sạn.

Phần mềm bán hàng ACMan 9.1 Hotel: phù hợp nhu cầu quản lý của hệ thống Khách sạn, Nhà hàng có quy mô 3 sao đến 5 sao. Phần mềm khách sạn tích hợp phần mềm nhà hàng, tích hợp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử đáp ứng mọi nhu cầu quản lý (thuận tiện phát triển Giải pháp ERP Quản trị),