FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH chứng nhận và kiểm định Kena Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Phòng Ngày tham gia: 11/05/2021 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: bảo hộ sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký mã vạch, tư vấn hệ thống iso Lượt truy cập: 41,383 Xem thêm Liên hệ

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng

Ngày đăng: 15/07/2021

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: liên hệ

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng

Đóng gói: liên hệ

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một bộ chính sách, quy trình và thủ tục cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện (sản xuất / phát triển / dịch vụ) trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của một tổ chức. (tức là các khu vực có thể ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng) ISO 9001 là một ví dụ về một Hệ thống Quản lý Chất lượng.

Cùng Kena tìm hiểu ngay về Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng.

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng ISO là một hệ thống bao gồm các yêu cầu về quy trình, thủ tục nhằm đạt được những mục tiêu về chất lượng.

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng là việc tổ chức chứng nhận đánh giá doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các yêu cầu thủ tục, quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 áp dụng cho tất cả các loại doanh nghiệp, không phân biệt loại hình hay quy mô hoặc sản phẩm của doanh nghiệp đó.

QMS (Quality management system) giúp định hướng hoạt động của doanh nghiệp theo các bước tuần tự, quản lý được các quá trình.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng QMS của các doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng – Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành năm 1987. Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 ISO 9001 ban hành vào tháng 9 năm 2015 nên có tên đầy đủ là ISO 9001:2015.

Các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng minh sản phẩm dịch vụ của mình đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

Trong bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 có tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn được quan tâm nhiều nhất. Bởi tiêu chuẩn ISO 9001 xác định các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của một tổ chức. 

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp các doanh nghiệp chứng minh sản phẩm của mình đưa ra thị trường luôn luôn đáp ứng được các yêu cầu chất lượng sản phẩm. Giúp doanh nghiệp luôn duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm ăn chân chính.
Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gồm 10 điều khoản như sau:

Phạm vi áp dụng

Tài liệu viện dẫn

Thuật ngữ và định nghĩa

Bối cảnh của tổ chức

Sự lãnh đạo

Hoạch định

Hỗ trợ

Điều hành

Đánh giá kết quả hoạt động

Cải tiến

Qua các nội dung điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015, doanh nghiệp sẽ xây dựng lên hệ thống quản lý chất lượng của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO này.

Lợi ích của doanh nghiệp khi Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng

Tăng sức mạnh quản lý

Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện.

Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của luật pháp về chất lượng sản phẩm.

Giúp bạn trở thành một đối thủ cạnh tranh phù hợp trong thị trường của mình.

Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu lực hơn.

Đáp ứng đủ các yêu cầu của khách hàng

Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ.

Có nhiều khách hàng với dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Quản lý chất lượng tốt hơn giúp bạn đáp ứng đủ các nhu cầu của khách hàng.

Tăng cơ hội trúng thầu, khả năng cạnh tranh khi khách hàng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp đạt chuẩn ISO 9001:2015.

Nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Gia tăng lợi nhận

Những cách làm việc hiệu quả hơn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực.

Giảm sai sót, hỏng học trong công việc. Mối liên kết chặt chẽ giữa các cán bộ nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru, mượt mà hơn. Tạo sự ổn định khi đi vào sản xuất kinh doanh ngay từ đầu.

Cải tiến kết quả hoạt động và cải tiến quá trình giúp giảm đi các lỗi, tăng giá trị lợi nhuận.

Dịch vụ Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Hải Phòng

Sau khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, các hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp sẽ theo tiêu chuẩn ISO 9001. Một quy trình đánh giá chứng nhận sẽ được diễn ra như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá.

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2.

Bước 5: Thẩm xét sơ bộ.

Bước 6: Cấp dấu chứng nhận (có hiệu lực 3 năm).

Bước 7: Đánh giá và giám sát định kỳ.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại (2 tháng trước khi hết hiệu lực).

Ngoài ra, để áp dụng và đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 còn cần rất nhiều nội dung và thủ tục liên quan khác. Doanh nghiệp cần hỗ trợ thông tin cùng những thủ tục pháp lý khác.