Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Trạm quan trắc tự động khí thải ống khói

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Trạm quan trắc khí thải ống khói bao gồm:

- Các thống số ô nhiễm như: bụi, CO, SO2, NOx, HC, HCl, HF, ....

- Lưu lượng, nhiệt độ khí thải

- Mỗi một trạm có thể quản lý tới bốn ống khói

- Dữ liệu truyền về trung tâm qua mạng internet, 3G...

- Quan trắc liên tục các chất ô nhiễm trong khí thải ống khói, đáp ứng đầy đủ các thông số như quy định trong thông tư 31/TT-BTNMT ngày 15/06/2016