Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Thiết bị điều khiển Rockwell

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán

Thông tin nhà cung cấp

Công ty Cổ phần Kỹ thuật VISTA chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa của các Hãng Rockwell Automation, đầu nối công nghiệp HARTING, biến áp CHINT Electric
 
Allen Bradlley, Rockwell Việt Nam, Rockwell distributor
 
Bộ điều khiển Rockwell (Allen Bradlley): ControlLogix, SLC, CompactLogix, PLC 5, MicroLogix
Biến tần Rockwell (Allen Bradlley): Powerflex 4, Powerflex 40, Powerflex 40P, Powerflex 4M, Powerflex 400, Powerflex 70, Powerflex 700, Powerflex 700H, Powerflex 700S, Powerflex 700L, Powerflex 753, Powerflex 755
Mô đun vào, ra Rockwell (Allen Bradlley)
Mô đun truyền thông mạng Ethernet, Devicenet, DH+, RIO, Controlnet Rockwell (Allen Bradlley)
Màn hình điều khiển Rockwell (Allen Bradlley): Panelview, Panelview Plus, Panelview Terminal, Panelview Plus 6, Panelview 300, Panelview 500, Panelview 550, Panelview 600, Panelview 700, Panelview 900, Panelview 1000, Panelview 1200, Panelview 1500
  
1769-IA8I Rockwell8 Point 120 VAC Individually Isolated Input Module
1769-IA16 Rockwell16 Point 120 VAC Input Module
1769-OA8 Rockwell8 Point 120/240 VAC Output Module
1769-OA16 Rockwell16 Point 120/240 VAC Output Module
1769-IQ16 Rockwell16 Point 24 VDC Sinking/Sourcing Input Module
1769-IQ32 Rockwell32 Point 24VDC Input Module
1769-IQ32T Rockwell32 Point 24VDC Input Module - Single Wide
1769-OB8 Rockwell8 Point High Power 24VDC Output Module
1769-OB16 Rockwell16 Point 24 VDC Sourcing Output Module
1769-OB16P Rockwell16 Point 24 VDC Electronically Fused Sourcing Output Module
1769-OB32 Rockwell32 Point 24VDC Output Module
1769-OB32T Rockwell32 Point Terminated 24VDC Output Module
1769-OV16 Rockwell16 Point 24 VDC Sinking Output Module
1769-OV32T Rockwell32 Point Terminated 24VDC Sinking Output Module
1769-OW8 Rockwell8 Point VAC/VDC Relay Output Module
1769-OW8I Rockwell 8 Point VAC/VDC Indiv. Isolated Relay Output Module
1769-OW16 Rockwell16 Point VAC/VDC Relay Output Module
1769-IF4 Rockwell4 Channnel Analog Current/Voltage Input Module
1769-IF4I Rockwell4 Channnel Analog Current/Voltage Isolated Input Module
1769-IF8 Rockwell8 Channel Analog Current/Voltage Input Module
1769-IF16C Rockwell16 Channel Analog Current Input Module
1769-IF4XOF2 Rockwell8 Bit Resolution, High Speed 4 In/2 Out Anlg. Comb
1769-OF2 Rockwell2 Channel Analog Current/Voltage Output Module
1769-OF4 Rockwell4 Channel Analog Current/Voltage Output Module
1769-OF4CI Rockwell4 Channel Analog Current Isolated Output Module
1769-OF4VI Rockwell4 Channel Analog Voltage Isolated Output Module
1769-OF8C Rockwell8 Channel Analog Current Output Module
1769-OF8V Rockwell8 Channel Analog Voltage Output Module
1769-IR6 Rockwell6 Channel RTD/Resistance Input Module
1769-IT6 Rockwell6 Channel Thermocouple/Mv Input Module
   
1768-ENBT RockwellEthernet/IP Bridge Module
1768-EWEB RockwellEthernet/IP Enhanced Web Server Module
1768-CNB RockwellControlNet Bridge Module
1768-CNBR RockwellControlNet Redundant Bridge Module
1769-SDN RockwellDeviceNet Scanner
1769-AND RockwellDeviceNet Adapter
   
1769-L31 RockwellDual Serial Processor, 512K Memory
1769-L32C RockwellControlNet Processor, 750 Kbyte Memory
1769-L32E RockwellEtherNet Processor, 750 Kbyte Memory
1769-L35CR RockwellControlNet Processor, 1.5Mbyte Memory
1769-L35E RockwellEtherNet Processor, 1.5Mbyte Memory
1768-L43 RockwellCompactLogix L43 Processor, 2.0Mbyte Memory
1768-L43S RockwellCompactLogix L43 Safety Processor, 2.0Mbyte Standard Memory, 0.5Mbyte Safety Memory
1768-L45 RockwellCompactLogix L45 Processor, 3.0Mbyte Memory
1768-L45S RockwellCompactLogix L45 Safety Processor, 3.0Mbyte Memory, 1.0Mbyte Safety Memory
   
1768-PA3 RockwellPower Supply 120/240 VAC Input 3.5A @ 24VDC
1768-PB3 RockwellPower Supply 24VDC Input 3.5A @ 24VDC
1769-PA2 RockwellPower Supply 120/240 VAC Input 2 Amp @ 5 VDC Output
1769-PB2 RockwellPower Supply 24 VDC Input 2 Amp @ 5 VDC Output
1769-PA4 RockwellPower Supply 120/240 VAC Input 4A @ 5VDC, 2A @ 24VDC
1769-PB4 RockwellPower Supply 24VDC Input 4A @ 5VDC 2A @ 24VDC
 
1756-IA8D Rockwell79-132 VAC Diagnostic Input 8 Pts (20 Pin)
1756-IA16 Rockwell79-132 VAC Input 16 Pts (20 Pin)
1756-IA16I Rockwell79-132 VAC Isolated Input 16 Pts (36 Pin)
1756-IA32 Rockwell74-132 VAC Input 32 Pts (36P)
1756-IM16I Rockwell159-265 VAC Isolated Input 16 Pts (36 Pin)
1756-OA8 Rockwell74-265 VAC 2 Amp Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OA8D Rockwell74-132 VAC Diagnostic Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OA8E Rockwell74-132 VAC Elec Fused 2A Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OA16 Rockwell74-265 VAC Output 16 Pts (20 Pin)
1756-OA16I Rockwell74-265 VAC Isolated Output 16 Pts (36 Pin)
1756-ON8 Rockwell10-30 VAC 2 Amp Output 8 Pts (20 Pin)
1756-IB16 Rockwell10-31 VDC Input 16 Pts (20 Pin)
1756-IB16D Rockwell10-30 VDC Diagnostic Input 16 Pts (36 Pin)
1756-IB16I Rockwell10-30 VDC Isolated Input 16 Pts (36 Pin)
1756-IB32 Rockwell10-31 VDC Input 32 Pts (36 Pin)
1756-IC16 Rockwell30-60 VDC Input 16 Pts (20 Pin)
1756-IG16 Rockwell0-5 VDC TTL Input (Low True) 16 Pts (20 Pin)
1756-IV16 Rockwell10-30 VDC Sourcing Input 16 Pts (20 Pin)
1756-IV32 Rockwell10-30 VDC Sourcing Input 32 Pts (36 Pin)
1756-OB8 Rockwell10-30 VDC 2 Amp Output 8 Pts (20 Pin)
1756-OB8EI Rockwell10-30 VDC Isolated Electronically Fused Output 8 Pts (36 Pin)
1756-OB8I Rockwell10-30 VDC Isolated Output 8 Pts (36 Pin)
1756-OB16D Rockwell19-30 VDC Diagnostic Output 16 Pts (36 Pin)
1756-OB16E Rockwell10-31 VDC Electronically Fused Output 16 Pts (20 Pin)
1756-OB16I Rockwell10-30 VDC Isolated Output 16 Pts (36 Pin)
1756-OB16IS Rockwell10-30 VDC Isolated Output Cam 16 Pts (36 Pin)
1756-OB32 Rockwell10-31 VDC Output 32 Pts (36 Pin)
1756-OH8I Rockwell90-146 VDC Isolated 2 Amp Output 8 Pts (36 Pin)
1756-OV16E Rockwell10-30 VDC Electronically Fused Sinking Output 16 Pt (20 Pin)
1756-OV32E Rockwell10-30 VDC Electronically Fused Sinking Output 32 Pt (36 Pin)
1756-OW16I RockwellN.O. Isolated Relay Output 16 Pts (36 Pin)
1756-OX8I RockwellN.O./N.C. Isolated Relay Output 8 Pts (36 Pin)
1756-IF6CIS RockwellIsolated Analog In-Current Sourcing 6 Pts (20 Pin)
1756-IF6I RockwellIsolated Analog Input-Current/Voltage 6 Pts (20Pin)
1756-IF8 RockwellAnalog Input - Current/Voltage 8 Pts (36 Pin)
1756-IF8H RockwellAnalog Differential Input HART - Current/Voltage 8 Pts (36 Pin)
1756-IF16 RockwellAnalog Input - Current/Voltage 16 Pts (36 Pin)
1756-IF16H RockwellAnalog Input - ControlLogix 16 Point HART
1756-IR6I RockwellIsolated RTD Input 6 Pts (20 Pin)
1756-IT6I RockwellIsolated Thermocouple/Mv Input 6 Pts (20 Pin)
1756-OF4 RockwellAnalog Output - Current/Voltage 4 Pts (20 Pin)
1756-OF6CI RockwellIsolated Analog Output - Current 6 Pts (20 Pin)
1756-OF6VI RockwellIsolated Analog Output - Voltage 6 Pts (20 Pin)
1756-OF8 RockwellAnalog Output - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin)
1756-OF8H RockwellAnalog Output HART - Current/Voltage 8 Pts (20 Pin)
1756-IF4FXOF2F RockwellFast Analog 4 Cur-Volt In/2 Cur-Volt Out (36 Pin)
1756-CFM Rockwell2 Channel/2 Out Configurable Flowmeter (20Pin)
1756-HSC Rockwell2 Channel / 4 Output High Speed Counter (36 Pin)
1756-PLS RockwellProgrammable Limit Switch Module (3-20 Pin)
   
1756-EN2F RockwellEtherNet 10-100M Fiber Interface Module (supports 128 TCP/IP connections)
1756-EN2T RockwellEtherNet 10-100M Interface Module (supports 128 TCP/IP connections)
1756-EN2TR RockwellEtherNet dual port 10-100M Interface Module (supports 128 TCP/IP connections, up to 8 axis ), Ring and Linear topologies
1756-EN3TR RockwellEtherNet dual port 10-100M Interface Module (supports 128 TCP/IP connections, up to 255 axis), CIP motion module
1756-ENBT RockwellEtherNet 10-100M Interace Module (supports 64 TCP/IP connections)
1756-EWEB RockwellEthernet/IP Enhanced Web Server Module (supports 64 TCP/IP connections)
1756-EN2TXT RockwellEtherNet 10-100M Interface Module (supports 128 TCP/IP connections), Logix XT
1756-CN2 RockwellControlNet Interface Module (100 connections)
1756-CN2R RockwellControlNet Redundant Interface Module (100 connections)
1756-CNB RockwellControlNet Bridge Module (40-48 connections)
1756-CNBR RockwellControlNet Redundant Bridge Module (40-48 connections)
1756-CN2RXT RockwellControlNet Redundant Interface Module (100 connections), Logix XT
1756-DNB RockwellDeviceNet Bridge/Scanner Module
1756-DHRIO RockwellDH+/RIO Bridge/Scanner Module
1756-RIO RockwellControlLogix RIO Scanner/Adaptor Module
1756-DHRIOXT RockwellDH+/RIO Bridge/Scanner Module, Logix XT
   
1756-L61 RockwellLogix5561 Processor With 2Mbyte Memory
1756-L62 RockwellLogix5562 Processor With 4Mbyte Memory
1756-L63 RockwellLogix5563 Processor With 8Mbyte Memory
1756-L64 RockwellLogix5564 Processor With 16Mbyte Memory
1756-L65 RockwellLogix5565 Processor With 32Mbyte Controller
1756-L72 RockwellControlLogix5572 Controller With 4 Mbytes Memory
1756-L73 RockwellControlLogix5573 Controller With 8 Mbytes Memory
1756-L74 RockwellControlLogix5574 Controller With 16 Mbytes Memory
1756-L75 RockwellControlLogix5575 Processor With 32 Mbytes Memory
   
1756-A4 Rockwell4 Slot ControlLogix Chassis
1756-A7 Rockwell7 Slot ControlLogix Chassis
1756-A10 Rockwell10 Slot ControlLogix Chassis
1756-A13 Rockwell13 Slot ControlLogix Chassis
1756-A17 Rockwell17 Slot ControlLogix Chassis
   
1756-PA72 Rockwell85-265 VAC Power Supply (10 Amp @ 5V)
1756-PA75 Rockwell85-265 VAC Power Supply (13 Amp @ 5V)
1756-PB72 Rockwell19-32 VDC Power Supply (10 Amp @ 5V)
1756-PB75 Rockwell19-32 VDC Power Supply (13 Amp @ 5V)
1756-PC75 Rockwell30-60 VDC Power Supply (13 Amp @ 5V)
1756-PH75 Rockwell90-143 VDC Power Supply (13 Amp @ 5V)
 
22F-A1P6N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 1.6 Amps, 0.2 kW, 0.25 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A1P6N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 1.6 Amps, 0.2 kW, 0.25 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A2P5N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 2.5 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A2P5N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 2.5 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A4P2N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 4.2 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A4P2N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 4.2 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A8P0N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A8P0N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A011N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 11 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-A011N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 240VAC, 1PH, 11 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D1P5N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.5 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D1P5N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.5 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D2P5N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.5 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D2P5N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.5 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D4P2N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 4.2 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D4P2N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 4.2 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D6P0N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D6P0N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D8P7N103 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 8.7 Amps, 3.7 kW, 5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D8P7N113 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 8.7 Amps, 3.7 kW, 5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22F-D013N104 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 13 Amps, 5.5 kW, 7.5 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22F-D013N114 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 13 Amps, 5.5 kW, 7.5 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, RS485
22F-D018N104 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 18 Amps, 7.5 kW, 10 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22F-D018N114 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 18 Amps, 7.5 kW, 10 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, RS485
22F-D024N104 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 24 Amps, 11 kW, 15 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22F-D024N114 Rockwell PowerFlex4M AC Drive, 480VAC, 3PH, 24 Amps, 11 kW, 15 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, RS485
   
22A-A1P4N113 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 1.4 Amps, 0.2 kW, 0.25 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A2P1N113 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 2.1 Amps, 0.4 kW, 0.5 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A3P6N113 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 3.6 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A6P8N113 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 6.8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A9P6N113 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 9.6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A1P4N103 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 1.4 Amps, 0.2 kW, 0.25 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A2P1N103 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 2.1 Amps, 0.4 kW, 0.5 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A3P6N103 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 3.6 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A6P8N103 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 6.8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-A9P6N103 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 240VAC, 1PH, 9.6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, No Brake Drive
22A-D1P4N104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.4 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D1P4F104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.4 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size A, Flange Mounted , LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D2P3N104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.3 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D2P3F104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.3 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size A, Flange Mounted , LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D4P0N104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 4 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size A, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D4P0F104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 4 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size A, Flange Mounted , LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D6P0N104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D6P0F104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, Flange Mounted , LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D8P7N104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 8.7 Amps, 3.7 kW, 5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22A-D8P7F104 Rockwell PowerFlex4 AC Drive, 480VAC, 3PH, 8.7 Amps, 3.7 kW, 5 HP,Frame Size B, Flange Mounted , LED Display, Fixed Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
   
22B-A2P3N114 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 240VAC, 1PH, 2.3 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, RS485
22B-A5P0N114 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 240VAC, 1PH, 5 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, RS485
22B-A8P0N114 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 240VAC, 1PH, 8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, RS485
22B-A012N114 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 240VAC, 1PH, 12 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, With Internal CE Compliant Filter, RS485
22B-A2P3N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 240VAC, 1PH, 2.3 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-A5P0N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 240VAC, 1PH, 5 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-A8P0N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 240VAC, 1PH, 8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-A012N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 240VAC, 1PH, 12 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D1P4N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.4 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D2P3N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.3 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D4P0N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 4 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D6P0N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D010N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 10 Amps, 4 kW, 5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D012N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 12 Amps, 5.5 kW, 7.5 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D017N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 17 Amps, 7.5 kW, 10 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D024N104 Rockwell PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 24 Amps, 11 kW, 15 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
   
22D-D1P4N104 Rockwell PowerFlex 40P AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.4 Amps, 0.5 HP,Frame Size B, Panel Mount IP20 (NEMA Type Open), Display w/ Reset Only, Without CE compliant filter, Standard
22D-D2P3N104 Rockwell PowerFlex 40P AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.3 Amps, 1 HP,Frame Size B, Panel Mount IP20 (NEMA Type Open), Display w/ Reset Only, Without CE compliant filter, Standard
22D-D4P0N104 Rockwell PowerFlex 40P AC Drive, 480VAC, 3PH, 4 Amps, 2 HP,Frame Size B, Panel Mount IP20 (NEMA Type Open), Display w/ Reset Only, Without CE compliant filter, Standard
22D-D6P0N104 Rockwell PowerFlex 40P AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 3 HP,Frame Size B, Panel Mount IP20 (NEMA Type Open), Display w/ Reset Only, Without CE compliant filter, Standard
22D-D010N104 Rockwell PowerFlex 40P AC Drive, 480VAC, 3PH, 10.5 Amps, 5 HP,Frame Size B, Panel Mount IP20 (NEMA Type Open), Display w/ Reset Only, Without CE compliant filter, Standard
22D-D012N104 Rockwell PowerFlex 40P AC Drive, 480VAC, 3PH, 12 Amps, 7.5 HP,Frame Size C, Panel Mount IP20 (NEMA Type Open), Display w/ Reset Only, Without CE compliant filter, Standard
22D-D017N104 Rockwell PowerFlex 40P AC Drive, 480VAC, 3PH, 17 Amps, 10 HP,Frame Size C, Panel Mount IP20 (NEMA Type Open), Display w/ Reset Only, Without CE compliant filter, Standard
22D-D024N104 Rockwell PowerFlex 40P AC Drive, 480VAC, 3PH, 24 Amps, 15 HP,Frame Size C, Panel Mount IP20 (NEMA Type Open), Display w/ Reset Only, Without CE compliant filter, Standard
   
22C-D6P0N103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 6 Amps. 3 HP,Frame Size C, IP20 (Open). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D010N103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 10 Amps. 5 HP,Frame Size C, IP20 (Open). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D012N103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 12 Amps. 7.5 HP,Frame Size C, IP20 (Open). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D017N103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 17 Amps. 10 HP,Frame Size C, IP20 (Open). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D022N103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 22 Amps. 15 HP,Frame Size C, IP20 (Open). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D030N103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 30 Amps. 20 HP,Frame Size C, IP20 (Open). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D038A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 38 Amps. 25 HP,Frame Size D, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D045A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 45.5 Amps. 30 HP,Frame Size D, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D060A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 60 Amps. 40 HP,Frame Size D, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D072A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 72 Amps. 50 HP,Frame Size E, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D088A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 88 Amps. 60 HP,Frame Size E, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D105A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 105 Amps. 75 HP,Frame Size E, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D142A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 142 Amps. 100 HP,Frame Size E, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D170A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 170 Amps. 125 HP,Frame Size F, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D208A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 208 Amps. 150 HP,Frame Size F, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D260A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 260 Amps. 200 HP,Frame Size G, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D310A103 Rockwell PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 310 Amps. 250 HP,Frame Size G, IP30 (NEMA 1 / UL Type 1). Fixed Keypad. RS485 (without Brake IGBT)
22C-D370A103

Để được tư vấn và biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ
Đào Thanh Sơn
Điện thoại: 01683385002 hoặc 0912615088
Địa chỉ: số 6, liền kề 14, khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Email: son.dao@vistaco.vn
Website: www.vistaco

Công ty cổ phần kỹ thuật Vista

Công ty Cổ phần Kỹ thuật VISTA chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa của các Hãng Rockwell Automation, HARTING, CHINT Electric