Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Sản phẩm cô đặc từ tảo Nannochloropsis oculata

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Sản phẩm thức ăn cô đặc bổ sung giàu axit béo từ vi tảo biển Nannochloropsis oculata và Chaetoceros calcitrans

Một số thông tin về sản phẩm:

1. Sản phẩm cô đặc từ tảo Nannochloropsis oculata :

Thành phần, chất lượng sản phẩm: mật độ tế bào ~ 5 tỷ tb/ml, kích thước tế bào (3-5µm), hàm lượng axit béo PUFA > 25% TFA, Protein 30-35%, Carbohydrate 7-7,5%, Lipid 18-20%.

- Sản phẩm cô đặc từ tảo được bảo quản trong túi nhựa 0,5-1L ở nhiệt độ 1-3oC.

- Thời hạn sử dụng 5-6 tháng.

2. Các sản phẩm cô đặc từ tảo Chaetoceros calcitrans:

Thành phần, chất lượng sản phẩm: mật độ tế bào ~0,5x109 tb/ml, kích thước tế bào (4-6µm), axit ascorbic (VitC) 1% , Protein 25-30%, Lipid 10-15%, hàm lượng axit béo PUFA > 20% TFA.

- Các sản phẩm cô đặc từ tảo được bảo quản trong túi nhựa 0,5-1L ở nhiệt độ 1-3oC.

- Thời hạn sử dụng 2-3 tháng.

- Sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng để làm thức ăn bổ sung cho giống hải sản

Viện nghiên cứu hải sản