Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Quy trình công nghệ sản xuất protease HIV-1 tái tổ hợp

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Mô tả quy trình công nghệ sản xuất protease HIV-1 tái tổ hợp:

I) Nhân bản đoạn gen mã hoá protease HIV-1 (HIV-1Pr) bằng PCR từ vector pCR2.1-HIV-1Pr (mã số HQ317454 trên Genbank)
III) Thiết kế biểu hiện gen HIV-1Pr bằng vector pET32a (gen được đưa vào vị trí của cặp enzyme giới hạn BamHI và XhoI của pET32a);
IV) Biến nạp plasmid tái tổ hợp pET32a-HIVPr vào tế bào vi khuẩn E. coli BL21 (DE3) RIL;
V) Cảm ứng biểu hiện gen HIV-1Prtrong tế bào biểu hiện BL21 (DE3) RIL
VI) Tinh sạch sơ bộ loại bỏ các protein không mong muốn bằng rửa tủa tế bào trong đệm B (Tris-HCl 20 mM pH 7,9 có NaCl 100 mM, urea 2M và Triton X-100 1%);
VII) Tinh sạch protease HIV-1 sử dụng hệ thống cột Q-sepharose
VIII) Hồi tính protease HIV-1 bằng thẩm tích trong đệm D (Tris–HCl 20 mM, pH 7,9, NaCl 100 mM, PMSF 1 mM, 10% glycerol và DTT 1 mM) với nồng độ urea giảm dần. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ, trên cơ sở tách Trường Đại học Tổng hợp (ĐHTH) Hà Nội thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH & NV)

Trường ĐHKHTN ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 55 năm của Trường ĐHTH Hà Nội - Trường đại học đầu tiên và lớn nhất của đất nước với nhiệm vụ chính trị là đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản, có đức có tài; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chính từ nơi đây đã đào tạo được nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học ưu tú và danh tiếng cho đất nước.

Trụ sở chính của trường tại số 334 Nguyễn Trãi-Hà Nội.

Những điểm mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của trường là:

  • Năm 1904: Trường Đại học Đông Dương
  • Năm 1946: Trường Đại học Khoa học
  • Năm 1956: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
  • Năm 1993: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.