Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Phần mềm đăng ký và kiểm soát nhà kính Logiqs Dat-A-Control

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Phần mềm đăng ký và kiểm soát nhà kính Logiqs Dat-A-Control

Bằng cách sử dụng Dat-A-Control, người trồng sẽ có toàn quyền kiểm soát tất cả các máy móc và cây trồng trong nhà kính trực tiếp từ PC hoặc điện thoại thông minh.

Các thuật toán vận chuyển hiệu quả của Dat-A-Control đảm bảo phân phối hiệu quả các nhiệm vụ cho tất cả các máy tham gia vào một nhiệm vụ vận chuyển.

Vì Dat-A-Control được xây dựng từ đầu để trở thành mô-đun, người trồng có thể hưởng lợi từ việc tích hợp thiết bị trồng bầu, dãn cách, hệ thống phân loại camera và cần tưới tự động.

Khi việc tưới tiêu được tích hợp với Dat-A-Control, người trồng có thể tự động hóa hơn nữa việc tưới tiêu với khả năng lên lịch có thể được áp dụng cho mỗi băng, lô cây và giai đoạn trồng trọt. Hệ thống cũng ghi lại lịch sử tưới của mỗi băng ghế cho phép người trồng hoàn thiện lịch tưới nước của họ cho các loại cây trồng khác nhau theo kết quả trước đây.

Bên cạnh sự tiện lợi của việc có thể kiểm soát tất cả các thiết bị hậu cần bằng một giao diện phần mềm, việc đăng ký nhà máy của Dat-A-Control giúp việc theo dõi tất cả các nhà máy trong quá trình sản xuất dễ dàng hơn nhiều.

Dat-A-Control cũng có thể được liên kết với các hệ thống ERP của bên thứ ba, để người trồng có thể hưởng lợi nhiều hơn từ việc đăng ký nhà máy theo thời gian thực.

Quyền truy cập thông tin cây trồng theo thời gian thực này có thể được tận dụng để lập kế hoạch sản xuất hiệu quả hơn và thời gian giao hàng chính xác hơn.

Hiệp hội kinh doanh nông nghiệp Việt Nam Hà Lan