Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Phân bón hữu cơ khoáng Ban Mai 1

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Phân bón hữu cơ khoáng Ban Mai 1 chống axit hoá đất trồng trọt. Phù hợp với các loại cây trồng để sản xuất ra các loại nông phẩm hữu.

Chỉ tiêu kỹ thuật và mức chất lượng:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Mức chất lượng

Phương pháp thử

1

Độ ẩm

%

7,8

10 TCN 302 – 2005

2

Kích thước hạt

mm

0,1-3,0


       TCVN4852--89

3

Hữu cơ

%

30

10 TCN 366 – 2004

4

Nts

%

4

10 TCN 304 – 2004

5

P2O5hh

%

21

10 TCN 307 – 2004

6

Cats

%

12

10 TCN 657 – 2004

7

S, Mg, Cu, Zn, Mn, Mo, Bo, Fe

ppm

3000

10 TCN 362 – 1999

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai

Các sản phẩm phân bón của công ty đều dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học do nhà nước chỉ đạo:

Đề tài nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ khoáng Ban Mai 01 và Ban Mai 03 với mã số: ĐTNN 2003 - 296 đã được nghiệm thu đánh giá cao. Được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định công nhận

Sản phẩm tiến bộ ky thuật và đã được sản xuất thử nghiêm thành công với dự án mã số: DATN.NN 2004 - 396.

Công ty thường xuyên phối hợp với các nhà khoa học đầu ngành phân bón VN, các viện  nghiên cứu các trường đại học để chế tạo và năng cao chất lượng sản phẩm.

Sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải giết mổ động vật.

Công suất phân bón rễ hữu cơ : 100.000 MT/ năm

Công suất phân bón lá hữu cơ : 100 MT/ năm

Mục đích của công ty phục vụ sản suất nông phẩm hữu cơ vì sức khoẻ con người và thân thiện môi trường.