Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hệ thống quản lý và xuất bản tạp chí trực tuyến

Giá 2,500,000 VND

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu về hệ thống quản lý và xuất bản tạp chí trực tuyến:

Tạp chí Khoa học hoạt động với mục đích công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học của các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài trường, phục vụ công tác đào tạo của nhà trường; tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực.

Trường Đại học Hải Phòng