Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Bộ set tủ dụng cụ CSPS 203cm- 10 hộc kéo

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 39,600,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/08/2023 16:05

Tủ dụng cụ di động CSPS 79 cm- 01 hộc kéo

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,520,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/08/2023 15:59

Tủ đồ nghề CSPS 132cm- 10 hộc kéo

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 11,550,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/08/2023 15:58

Tủ đồ nghề CSPS 132cm- 05 hộc kéo

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 13,464,000 VND /

Ngày đăng: 05/08/2023 15:56

Tủ dụng cụ CSPS 132cm- 10 hộc kéo

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 11,550,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/08/2023 15:54

Máy hóa hơi Jinu

Xuất xứ: Hàn Quốc

Ngày đăng: 01/08/2023 11:23

Giá để hàng

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 26/07/2023 08:27

Tủ dụng cụ CSPS 61cm màu đỏ 00 hộc kéo

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 2,112,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 22/07/2023 15:34

Tủ dụng cụ CSPS 61cm màu đỏ 01 hộc kéo

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 3,861,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 22/07/2023 15:32

Tủ dụng cụ CSPS 61cm hộc kéo màu đen/đỏ

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 2,112,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 22/07/2023 15:31

Tủ dụng cụ CSPS 61cm hộc kéo màu đen

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 2,112,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 22/07/2023 15:30

Tủ dụng cụ CSPS 61cm hộc kéo màu đỏ

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 2,112,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 22/07/2023 15:28

Tủ dụng cụ CSPS 61cm- 00 hộc kéo màu đỏ

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 2,112,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 15/07/2023 15:45

Tủ dụng cụ CSPS 61cm- 00 hộc kéo màu đen

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 2,112,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 15/07/2023 15:45

Tủ dụng cụ CSPS 61cm- 00 hộc kéo màu đen/đỏ

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 2,112,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 15/07/2023 15:45

Tủ dụng cụ CSPS 61cm- 01 hộc kéo màu đỏ

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 3,861,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 15/07/2023 15:45

Tủ dụng cụ CSPS 61cm- 01 hộc kéo màu đen

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 3,861,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 15/07/2023 15:45

Tủ dụng cụ CSPS 61cm- 01 hộc kéo màu đen/đỏ

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 3,861,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 15/07/2023 15:45

Hệ thống chiết nạp gas hãng Kosel

Xuất xứ: Malaysia

Ngày đăng: 14/07/2023 09:51

Đầu cốt (Cosse) Nichifu 1.25Y-3

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 1,100 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 12/07/2023 08:57

Đầu cốt (Cosse) Nichifu 0.3Y-3

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 800 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 12/07/2023 08:57

Đầu cốt (Cosse) Nichifu 0.75Y-3

Xuất xứ: Khác

Giá tham khảo: 800 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 12/07/2023 08:57

Túi đựng dụng cụ sửa chữa CSPS 42cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 16:28

Túi đựng dụng cụ sửa chữa 42cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 16:27

Túi đựng dụng cụ CSPS 42cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 16:26

Túi đựng dụng cụ 42cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 16:19

Túi đồ nghề CSPS 42cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 16:18

Túi đồ nghề 42cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 16:18

Túi dụng cụ 42cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 15:57

Balo dụng cụ có cần kéo 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 15:09

Balo đồ nghề có cần kéo 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 15:09

Balo đựng dụng cụ sửa chữa có cần kéo 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 15:08

Balo đựng đồ nghề có cần kéo 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 15:08

Balo dụng cụ có cần kéo CSPS 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 14:58

Balo đồ nghề CSPS có cần kéo 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 14:58

Balo đựng dụng cụ sửa chữa CSPS có cần kéo 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 14:57

Balo đựng đồ nghề CSPS có cần kéo 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 14:57

Balo dụng cụ CSPS có cần kéo 36cm

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,178,000 VND / Sản phẩm

Ngày đăng: 05/07/2023 11:01

Phớt mặt chà, phớt cơ khí, phớt làm kín máy bơm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 31/05/2023 09:22

Bộ 8 tủ CSPS 335cm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:41

Bộ 9 tủ CSPS 366cm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:40

Bộ tủ dụng cụ đồ nghề CSPS 203cm

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 30/05/2023 16:40

Bộ 10 tủ dụng cụ CSPS 366cm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:40

Bộ 10 tủ CSPS 366cm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:40

Bộ 6 tủ CSPS 280cm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:40

Bộ tủ dụng cụ CSPS 280cm màu nâu

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:40

Ray trượt bi 3 tầng giảm chấn đóng êm First Slide tải trọng 45kg/ 1 cặp

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:39

Ray trượt bi 3 tầng First Slide tải trọng 45kg/ cặp

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:38

Ray trượt bi 3 tầng First Slide tải trọng 34kg /cặp

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:38

Bàn điều chỉnh độ cao CSPS 157 cm

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 30/05/2023 16:37

Hiển thị 401 - 450 trên 1,973 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.

Sản phẩm đã xem