Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Ứng dụng quản lý bệnh nhân Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 09/04/2024 08:14

Ứng dụng quản lý xét nghiệm Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 08/04/2024 17:12

Ứng dụng kết nối máy xét nghiệm Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 08/04/2024 17:12

Ứng dụng quản lý chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 08/04/2024 17:12

Ứng dụng kết nối máy chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 08/04/2024 17:12

Ứng dụng quản lý dược - vật tư - hóa chất Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 08/04/2024 17:12

Ứng dụng quản lý viện phí Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 11/12/2023 11:01

Ứng dụng quản lý báo cáo Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 01/12/2023 15:45

Ứng dụng quản lý bệnh án điện tử Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 29/11/2023 15:48

Ứng dụng quản lý ngân hàng máu Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 29/11/2023 15:36

Ứng dụng quản lý hệ thống kiosk thông minh Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 02/10/2023 12:09

Ứng dụng quản lý hệ thống xếp hàng tự động Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 02/10/2023 12:03

Ứng dụng quản lý bảo hiểm y tế Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 24/09/2023 21:52

Ứng dụng quản lý kho hồ sơ bệnh án Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 22/09/2023 16:39

Ứng dụng quản lý nhân sự - lương Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/09/2023 09:33

Ứng dụng quản lý trang thiết bị Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/09/2023 07:59

Phần mềm quản lý viện dưỡng lão E-Nursinghome

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 09/08/2022 11:41

Phần mềm quản lý nhà thuốc E-Med

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 09/08/2022 11:41

Phần mềm quản lý phòng khám vật lý trị liệu và phục hồi chức năng E-Clinic

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 08/08/2022 16:07

Phần mềm quản lý phòng khám nội và phòng khám nhi E-Clinic

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 08/08/2022 14:23

Phần mềm quản lý phòng khám sản E-Clinic

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 08/08/2022 14:21

Phần mềm quản lý bệnh nhân Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 17:17

Phần mềm kết nối máy xét nghiệm Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 17:17

Phần mềm quản lý xét nghiệm

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 17:08

Phần mềm kết nối máy chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 17:08

Phần mềm quản lý chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 17:07

Phần mềm quản lý dược - vật tư - hóa chất Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 17:07

Phần mềm quản lý viện phí Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 17:06

Phần mềm quản lý báo cáo Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 15:47

Phần mềm quản lý ngân hàng máu Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 15:33

Phần mềm quản lý bệnh án điện tử Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 05/08/2022 15:32

Phần mềm quản lý hệ thống kiosk thông minh Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 04/08/2022 17:17

Phần mềm quản lý hệ thống xếp hàng tự động Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 04/08/2022 17:16

Phần mềm quản lý bảo hiểm y tế Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 04/08/2022 17:15

Phần mềm quản lý kho hồ sơ bệnh án Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 04/08/2022 16:57

Phần mềm quản lý nhân sự - lương Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 02/08/2022 16:02

Phần mềm quản lý trang thiết bị Ehis

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 13/07/2022 09:16

Horus- Phương án tối ưu hiệu quả khám bệnh

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 09/12/2022 17:16

Phần mềm ứng dụng 365 Medihome phòng khám đa khoa online

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 05/10/2022 07:58

Hệ thống quản lý chẩn đoán hình ảnh PACS

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 03/11/2021 11:37

PMR PACS - Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 02/11/2021 15:04

Isis - Comparative Genomic Hybridization (CGH)

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 11/04/2014 11:06

Hiển thị 1 - 42 trên 42 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.

Sản phẩm đã xem