Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Đá MARBLE

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Hình thức thanh toán

Thông tin nhà cung cấp

Công ty đầu tư xây dựng và thương mại An Thái